Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Provjera modela predviđanja akademskog postignuća studenata: Uloga proaktivnosti i pristupa učenju

Vrdoljak, Gabrijela; Kristek, Marija; Jakopes, Ana; Zarevski, Predrag (2014)