Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Stereotipija u prikazu ženskoga lika u genealoškim ciklusima Williama Faulknera i Miroslava Krleže: Eula Varner Snopes i Charlotta Castelli-Glembay

Oklopčić, Biljana (2008)