diplomski rad
Inkvizicija u Zapadnoj Europi od 12. do 19. stoljeća

Leontin Čapo-Milenić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet