disertacija
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta

Nina Mance (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet