disertacija
Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku

Manuela Karlak (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet