diplomski rad
Povezanost samopoštovanja, samoučinkovitosti i akademskog uspjeha s pristupima učenju

Kristina Reibli (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet