diplomski rad
Jedinstveni doprinos emocionalne inteligencije školskom uspjehu i devijantnom školskom ponašanju

Magdalena Marković (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet