diplomski rad
Posavski poddijalekt slavonskoga dijalekta

Jasmina Palijan (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet