disertacija
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu

Ivana Marinić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet