Pages

Čitateljske navike i interesi postmilenijske generacije
Čitateljske navike i interesi postmilenijske generacije
Sandra Momčilović
Cilj ovoga rada jest predstaviti znanstvene i stručne radove o čitalačkim navikama i interesima postmilenijske generacije, odnosno mladih rođenih nakon 1993. godine. U prvom dijelu rada prikazuju se različite podjele generacija, pa tako i različito definiranje pripadnika postmilenijske generacije, kao i obilježja samih pripadnika navedene generacije. Opisana obilježja donose prikaz načina života postmilenijalaca te po čemu se oni razlikuju od ostalih generacija. Nadalje, u radu se...
Čitateljske navike mladih i interes za problemsku literaturu
Čitateljske navike mladih i interes za problemsku literaturu
Nikolina Vrban
Adolescencija je dob odrastanja u kojoj mlada osoba uspostavlja ravnotežu između djetinjstva i zrelosti. Promjene koje se zbivaju u ovom razdoblju, posljedica su tjelesnog, kognitivnog i socijalnog razvoja, a u skladu s tim promjenama javljaju se i specifični adolescentski razvojni problemi. Zadaće knjižnica kao informacijskih ustanova očituju se kroz zadovoljavanje različitih informacijskih potreba korisnika, a narodne su knjižnice, u skladu sa svojim poslanjem, dužne zadovoljiti...
Čitateljske navike, potrebe i interesi učenika Gimnazije A.G. Matoša u Đakovu
Čitateljske navike, potrebe i interesi učenika Gimnazije A.G. Matoša u Đakovu
Marijana Mikić
Cilj ovog diplomskog rada je opisati što su i kako se razvijaju čitateljske navike, potrebe i interesi pri čitanju iz užitka, kakvu ulogu u poticanju čitanja imaju narodne knjižnice te prikazati kakve su čitateljske navike, potrebe i interesi mladih. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Teorijski dio opisuje proces čitanja, predstavlja vrste čitanja i tipologiju čitatelja te se nastavlja opisom čitanja u digitalno doba. Zatim se definiraju čitateljske navike,...
Čuvanje i zaštita hrvatske filmske baštine
Čuvanje i zaštita hrvatske filmske baštine
Dora Dvoržak
Rad obrađuje tematiku zaštite i čuvanja filmske baštine u Hrvatskoj, s naglaskom na djelatnost Hrvatskog filmskog arhiva - Hrvatske kinoteke. Tema je podijeljena na tri glavna poglavlja: prvo prikazuje povijesni razvoj filmske vrpce i njene značajke s obzirom na vrste podloge: prikazuje se razlika između filmske vrpce na nitratnoj podlozi i sigurnosnih filmskih vrpci. Drugo poglavlje bavi se mjerama zaštite, restauracije i pohrane filmske baštine u teoriji i praksi Hrvatske kinoteke...
Đakovo u srednjem vijeku
Đakovo u srednjem vijeku
Marko Damjanović
U srednjovjekovnom hrvatsko-ugarskom kraljevstvu, Vukovska županija obuhvaćala je značaj dio istočnog dijela donjeg međurječja Drave i Save, a unutar Vukovske županije nalazilo se područje danas poznato i kao Đakovština. U blizini Đakova nalazi se arheološko nalazište Štrbinci na čijem području postoje dokazi o postojanju antičkog naselja Certissa. Iako su neki povjesničari smatrali kako je srednjovjekovno Đakovo nastalo na mjestu starijeg naselja koji korijene ima u...
Đuka Galović - pučki pjesnik
Đuka Galović - pučki pjesnik
Marina Marjanović
Korijeni i tradicija pučke književnosti pronalaze se još u srednjem vijeka i ona traje do današnjih dana. Egzistenciju su joj omogućile srednjovjekovne legende, romani, pučka religiozna poezija, zabavne i prosvjetiteljske knjižice i kalendari. Istražen je razvoj pučke književnosti kroz povijest i predočen današnji odnos prema njoj koji je u velikoj mjeri bolji nego u prošlosti. Jedan od čuvara pučke usmene i pisane riječi je slijepi pjesnik Đuka Galović – doajen slavonske...
Đuro Andrijašević i Arsen Toplak
Đuro Andrijašević i Arsen Toplak
Denis Grgić
Cilj je ovoga rada analizirati glavne likove Nehajevljeva romana Bijeg i Kamovljeve Isušene kaljuže te uočiti njihove zajedničke osobine i različitosti. U uvodnome se dijelu rada radi konteksta donose biobibliografije autora preuzete iz nekoliko povijesti književnosti i monografija te se pojedinačno analiziraju likovi i navode se glavne značajke moderne i (proto)avangarde. Na primjeru svakog lika analiziraju se i značajke poetike kojoj pripada, uz primjenu suvremenih teorija...
Šenoa i Krleža u Pečuhu
Šenoa i Krleža u Pečuhu
Dunja Babić
Miroslav Krleža i August Šenoa za hrvatsku književnost predstavljaju prave velikane. Čitaju se i spominju od djetinjstva pa sve do odrasle dobi. Njihova su djela obilježila hrvatsku književnost i ona je nezamisliva bez romana kao što su Povratak Filipa Latinovicza, drame Gospoda Glembayevi, prvog hrvatskog modernog romana Zlatarevo zlato i brojnih drugih klasika. Ova djela predstavljaju neizostavan dio hrvatske književnosti, inspirirane brojim biografskim događajima. Tako je i...
Širenje kršćanstva i islama u podsaharskoj Africi
Širenje kršćanstva i islama u podsaharskoj Africi
Petra Dragun
Najveće dvije svjetske monoteističke religije kršćanstvo i islam širile su se iz Bliskog istoka trgovinom, misionarstvom, selidbom stanovništva i ratovima. Kršćanstvo se u vrijeme Rimskoga Carstva rasprostiralo cijelim njegovim područjem, a to je gotovo čitava Europa (izuzev njenog sjevera), Bliski istok i Sjeverna Afrika. Nakon raspada Rimskog Carstva i jačanjem Bizantskog, kršćanstvo je napredovalo i u kulturno-ekonomskom smislu. Međutim, do podsaharske Afrike tj. „crne...
Širenje rimske vlasti na Apeninskom poluotoku
Širenje rimske vlasti na Apeninskom poluotoku
Dražen Orkić
Rim se smjestio u pokrajini Lacij u Italiji na Apeninskom poluotoku, no nakon svog osnutka nije momentalno stasao u najveću silu antičkoga svijeta, nego se to dogodilo postepeno. Rimljani su najprije morali uspostaviti dominaciju nad svojim najbližim susjedima, narodu Latina, kojima su i sami pripadali. Nakon što su to uspješno učinili, odlučili su se u savezu s Latinima obračunati s ostalim susjedima, što su uspješno i ostvarili. Rim je sada čvrsto stajao na svojim nogama te se...
Škola Anala: nastanak, razvoj i utjecaji
Škola Anala: nastanak, razvoj i utjecaji
Aleksandar Ilinčić
Tema rada vezana je za stvaralaštvo i djelovanje suvremenog smjera u historiografiji okupljenog oko francuskog časopisa „Anali“ po kome je i sam pravac dobio ime škola Anala. Iako se formalno uzima da pokret počinje djelovati od 1929. godine kada izlazi prvi broj časopisa potrebno je osvrnuti se na razvoj francuske i svjetske historiografije kroz 19. i početak 20. stoljeća ne bi li shvatili u kakvoj klimi se pokret izgradio. Osim toga treba se upoznati i s ranim radom „očeva...
Školska fobija
Školska fobija
Paula Lukić
Školska fobija kompleksan je fenomen koji odlikuje izbjegavanje pohađanja škole, a može ostaviti brojne štetne posljedice na djetetov razvoj, kako u socijalnoj domeni, tako i u akademskoj domeni. Mnoga istraživanja pokazala su da je sa školskom fobijom povezan rizik za pojavu drugih mentalnih problema u odrasloj dobi te poteškoća u obrazovanju, zapošljavanju i interpersonalnim odnosima kasnije u životu. U podlozi školske fobije najčešće se navode različiti anksiozni i...

Pages