Pages

Vojna krajina u 18. stoljeću s posebnim osvrtom na Gradišku pukovniju
Vojna krajina u 18. stoljeću s posebnim osvrtom na Gradišku pukovniju
Jelena Vukosavljević
U 15. stoljeću Vojna krajina postaje pogranično područje između Hrvatske i Slavonije. Vojna krajina je organizirana za obranu protiv Turaka. Zbog sve jače i češće turke ekspanzije proširena je na područja Srijema, Banata, Bačke i Erdelja. Imala je poseban oblik vojne uprave, koji se mijenjao kroz stoljeća. U početku je zastupljen specifičan oblik feudalnog uređenja društva, koji se mijenja jačanjem vojnog centralizma, pod utjecajem Beča. Naseljavali su je Hrvati, Srbi,...
Vojne operacije u Zapadnoj Slavoniji u Domovinskom ratu (1991-1995.)
Vojne operacije u Zapadnoj Slavoniji u Domovinskom ratu (1991-1995.)
Alen Farkaš
Velikosrpske pretenzije u Zapadnoj Slavoniji javljaju se nakon utemeljenja Srpske demokratske stranke (SDS) pod rukovodstvom dr. Jovana Raškovića. Uslijedili su referendumi za autonomiju, na kojima su se gotovo svi Srbi u općinama zapadne Slavonije izjasnili za autonomiju. Istovremeno, Jugoslavenska narodna armija donosi odluku o oduzimanju oružja Teritorijalnoj obrani Republike Hrvatske. Vrhunac srpskih pretenzija zbio se nakon što su 12. kolovoza 1991. godine donijeli odluku o...
Vojni Osijek  u 18. stoljeću
Vojni Osijek u 18. stoljeću
Pavao Nujić
Ovaj se diplomski rad bavi jednim aspektom Osijeka, od njegova oslobođenja do 1783., točnije njegovim vojnim elementom. Definirani su osnovni pojmovi i kategorije ključni za to područje, zatim je određen širi koncept i kontekst u kojem se nalaze da bi se u konačnici primijenili na konkretni primjer. Naglasak je stavljen na državno-regionalni smještaj, značaj i ulogu Osijeka u vojnom smislu te na mikroplan konkretne pojave vojske u gradu. Ključni motiv koji se proteže u gotovo...
Vojni komuniteti u 19. stoljeću
Vojni komuniteti u 19. stoljeću
Marin Pađen
Vojna krajina je vojna militarizirana zona unutar Habsburške Monarhije, koja se nalazila na samoj granici s Osmanskim Carstvom. Hrvatsko – slavonska vojna krajina bila je najstariji dio cjelokupne Vojne krajine. Vojni komuniteti su bili gradovi koji su imali poseban status unutar Vojne krajine. Oni su bili povlašteni krajiški gradovi s ulogom gospodarskih središta u kojima se poticao razvitak obrta i trgovine kako bi postali žarišta tržišne privrede, cirkulacije i...
Vojni pohod slavonskih graničara do Ozore 1848. godine
Vojni pohod slavonskih graničara do Ozore 1848. godine
Vladimir Buček
U ovom radu prikazano je stanje u Slavoniji revolucionarne 1848. godine s naglaskom na vojni pohod slavonskih graničara do Ozore tijekom prve faze hrvatsko-mađarskoga rata. Osim političkog stanja civilne Slavonije prikazano je i stanje u Vojnoj granici, svakodnevna razmišljanja graničara i njihov odnos prema službi i domovini. Biti graničar bilo je časno i hrabro u vrijeme nacionalnog buđenja naroda diljem Europe. U radu su također prikazani i začeci i krajnji razlozi koji su...
Vojni značaj templara u Križarskim ratovima
Vojni značaj templara u Križarskim ratovima
Goran Živković
Tema ovog rada vojnički je značaj i uloga vitezova templara u dugotrajnim križarskim pohodima na Levantu. Pregled njihova vojnog djelovanja i značaja je izrađen na temelju brojnih monografija i znanstvenih radova koji su se bavili vojnom stranom ove organizacije. Vojnička uloga templara, premda značajna i svrhovita ostajala je u sjeni brojnih misterija i raznih teorija koje su se izrodile oko templarskog imena. Obrađujući tematiku ovog rada, prvo ćemo se upoznati sa samom bojnom...
Vojno ustrojstvo hrvatskih zemalja u razvijenom srednjem vijeku
Vojno ustrojstvo hrvatskih zemalja u razvijenom srednjem vijeku
Valentina Pranjić
Vojno ustrojstvo hrvatski zemalja vrlo je kompleksno pitanje koje zahtjeva pristup na više razina, a k tomu i s različitih područja. Ulaskom u državnu zajednicu s Ugarskom, Hrvatska se nastavlja razvijati pod većim utjecajem srednjeeuropskih trendova što se najviše odnosi na pitanja društvenog uređenja. Riječ je o feudalizmu, društveno-ekonomskom sustavu koji će se u razdoblju od 12. do 16. stoljeća poprimiti svoj konačni oblik, iako će se na našim prostorima zadržati puno...
Vojnoadministrativni ustroj Vojne krajine u 19. st.
Vojnoadministrativni ustroj Vojne krajine u 19. st.
Davor Marušić
Vojna krajina 19. stoljeća i njezin vojno-upravni sustav rezultat su dvadesetogodišnjih reformi koje su započele još 30.-ih godina 18. stoljeća. Rezultati tih reformi su stvaranje pukovnijskog sustava te podjela teritorija Vojne krajine. Osim što su nove jedinice služile za povećano novačenje u krajiške vojne redove, one su takoĎer predstavljale jednu intrigantnu simbiozu civilne i vojne vlasti koja je bila u rukama krajiških pukovnika. Reforme i propisi doneseni u 18. stoljeću...
Vojska i osvajanja drevne Asirije
Vojska i osvajanja drevne Asirije
Boris Roksandić
Asirska država je u domenu vojne vještine i organizacije postavila presedan u povijesti Mezopotamije i time ostavila neizbrisiv trag u historiografskom razumijevanju razvoja oružane sile kao usustavljenog državnog mehanizma koji je nerijetko bio pokretač političkog i gospodarskog razvoja na kojem su izgrađena čitava carstva. Postupno izrastanje Asirije, počev od samog grada Ašura kao periferije civiliziranog svijeta, preko širenja istog u prvotnu državu a potom i carstvo,...
Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku
Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku
Alen Orlić
Diplomski rad Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku donosi pregled znanstvenih članaka i gramatika o uporabi vokativnih nastavaka osobnih imena i prezimena u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Za potrebe rada praćena je uporaba vokativnih nastavaka u medijima te je provedeno istraživanje na trima hrvatskim sveučilištima o uporabi vokativnih nastavaka za devetnaest ženskih i trinaest muških osobnih imena te za dvadeset jedno prezime. Rezultati istraživanja prikazani su...
Vokativni izrazi u Marinkovićevu Kiklopu
Vokativni izrazi u Marinkovićevu Kiklopu
Mihaela Turkalj
Završni rad Vokativni izrazi u Marinkovićevu „Kiklopu” analizira jezične funkcije vokativa i njihovu međusobnu interakciju. U vokativnim se izrazima ostvaruje ponajprije konativna funkcija koja podrazumijeva obraćanje, dozivanje, oslovljavanje i dr., a najčešće se uz nju ostvaruje i emotivna funkcija kojoj je cilj iskazati stavove i osjećaje govornika prema sugovorniku. Vokativ je često praćen uzvicima, imperativom, zamjenicama, atributima i drugim izrazima, a ističe se...
Vrednovanje informacija od izvora do korisnika
Vrednovanje informacija od izvora do korisnika
Tamara Orihovac
Cilj ovog rada je utvrditi kako se evaluacija informacija i informacijskih izvora kreće od samih izvora do korisnika koji im pristupaju. Odgovorit će se na pitanja što su to informacije i informacijski izvori, što je evaluacija, kako, zašto i što evaluirati, što su sustavi za dohvaćanje informacija i čemu služe. Poseban naglasak bit će na korisničkom pristupu evaluaciji informacija, odnosno kako korisnik treba evaluirati izvore na koje nailazi. Kod korisničke evaluacije...

Pages