Pages

Usporedba načina provođenja slobodnog vremena osoba treće životne dobi u gradu i na selu
Usporedba načina provođenja slobodnog vremena osoba treće životne dobi u gradu i na selu
Ana Marija Kelić
U današnje vrijeme prisutan je trend starenja stanovništva i iz tog razloga javlja se veliki broj istraživanja koja u prvom planu imaju osobe treće životne dobi. Osobe treće životne dobi susreću se s raznim životnim promjenama i drugačijim načinom života. Ulaskom u mirovinu imaju više slobodnog vremena nego što su imali dok su bili u radnom odnosu. Ovo istraživanje orijentirano je upravo na načine provođenja slobodnog vremena osoba treće životne dobi. Cilj je ovoga...
Usporedba organizacije informacija i dizajna domaćih i stranih OPAC-a
Usporedba organizacije informacija i dizajna domaćih i stranih OPAC-a
Dora Tatar
Knjižnični katalog je okosnica knjižnične djelatnosti. Uvođenje OPAC-a je u potpunosti automatiziralo i digitaliziralo knjižnično poslovanje. Od osamdesetih godina prošlog stoljeća, knjižnični katalog je postao dostupan putem mrežnih mjesta te je time olakšao korisnicima pretraživanje informacija. No postavlja se pitanje jesu li katalozi stvarno olakšali pretraživanje informacija korisnicima? Svaka knjižnica stvara svoj katalog prema svojim potrebama i potrebama njezinih...
Usporedba pretkolumbovskih civilizacija Srednje i Južne Amerike s europskim društvima uoči velikih geografskih otkrića
Usporedba pretkolumbovskih civilizacija Srednje i Južne Amerike s europskim društvima uoči velikih geografskih otkrića
Branislav Majkić
Zapadnoeuropska društva u drugoj polovici 15. stoljeća i pretkolumbovske civilizacije Srednje i Južne Amerike vrlo su slični u mnogim aspektima, iako se na prvi pogled ne čini tako. Sličnosti pronalazimo na području načina vladavine, gdje na oba kontinenta dominira apsolutizam. Isto tako sličnosti su vidljive i u klasnom društvenom uređenju, ali i činjenici kako religija dominira u gotovo svim aspektima života ljudi dvaju kontinentata. Razlike pronalazimo prvenstveno u...
Usporedba različitih dijalekata kajkavskog narječja
Usporedba različitih dijalekata kajkavskog narječja
Ines Pribolšan
U ovom će radu glavni fokus biti na usporedbi različitih govora kajkavskog narječja, točnije na usporebi sjevernomoslavačkih, međimurskih i zagorskih, bilogorskih te podravskih govora. Prije same usporedbe donijet će se definicija kajkavskog narječja te opće informacije vezane uz tu temu. Kajkavsko se narječje najčešće dijeli u šest osnovnih dijalekata, iako ih prema kasnijoj podjeli Mije Lončarića sveukupno ima 15: središnjozagorski, samoborski, varaždinsko-ludbreški,...
Usporedba relacijskih i NoSQL baza podataka
Usporedba relacijskih i NoSQL baza podataka
Anna Marie Gašparović
Ovaj završni rad uspoređuje relacijske baze podataka (RDBMS) i NoSQL (Not Only SQL) baze podataka kako bi istaknuo njihove ključne karakteristike, prednosti i nedostatke. U završnom radu razjašnjen je pojam baze podataka, uz detaljna objašnjenja relacijskih i NoSQL baza podataka. Obje vrste imaju specifične prednosti i nedostatke, a korisniku je prepuštena odluka o izboru temeljem vlastitih potreba. Relacijski sustavi upravljanja bazama podataka (RDBMS) tradicionalno su dominirali...
Usporedba shizotipnog poremećaja ličnosti i shizofrenije
Usporedba shizotipnog poremećaja ličnosti i shizofrenije
Dora Šimičić
Shizotipni poremećaj ličnosti i shizofrenija prema DSM-5 pripadaju skupini „Shizofreni spektar i drugi psihotični poremećaji“. Zbog sličnosti simptoma i drugih obilježja može se reći kako se radi o dva slična klinička entiteta, međutim ipak postoje faktori koji čine značajnu razliku. Iako se tada javljao pod drugim imenima, o shizotipnom poremećaju ličnosti govorilo se još početkom 20. stoljeća, a upravo se taj termin pojavio u DSM-III, 1980. godine. Davne 1860....
Usporedba stavova prema depresivnim osobama kod pomagačkih i nepomagačkih struka
Usporedba stavova prema depresivnim osobama kod pomagačkih i nepomagačkih struka
Dalia Pribisalić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos odabrane profesije i stavova prema depresivnim osobama, kao i efekt osobnog iskustva s depresijom, količine kontakta s depresivnim osobama u privatnom životu, broja kolegija na studiju koji obrađuju temu depresije i tretmana depresije, postojanja kontakta i prakse s depresivnim osobama u sklopu studija te samostalne edukacije o depresiji van obaveza studija na stavove pojedinaca prema depresivnim osobama. Istraživanje je provedeno na 308...
Usporedba stavova studenata o učioničkoj nastavi i nastavi na daljinu
Usporedba stavova studenata o učioničkoj nastavi i nastavi na daljinu
Korina Krijan
Nastava je proces usmjeren na ostvarivanje određenih zadataka te najorganiziraniji sustav obrazovanja. Ona obuhvaća tri glavna čimbenika: nastavnika, učenika i nastavni sadržaj. Nastavnici u nastavi koriste razne socijalne oblike rada od kojih su osnovni: frontalna nastava, grupni rad, učenje u parovima i individualni rad. Nastava se može održavati u učionici ili na daljinu. Nastava u učionici, tj. učionička nastava jest ona koja obuhvaća izvođenje nastave u školskim...
Usporedba tradicionalne i suvremene nastave povijesti s posebnim osvrtom na suvremene nastavne metode
Usporedba tradicionalne i suvremene nastave povijesti s posebnim osvrtom na suvremene nastavne metode
Martina Čorak
Rad se bavi usporedbom tradicionalne i suvremene nastave povijesti, s posebnim osvrtom i na suvremene metode koje se koriste u nastavi povijesti. Na početku rada se govori općenito o metodici nastave povijesti i samom pojmu nastave, a zatim se nastavlja sa glavnim značajkama i smjernicama nastave povijesti. U radu se opisuju i glavne karakteristike tradicionalne i suvremene nastave, kao i njihove razlike odnosno njihovi prednosti i nedostaci. Na temelju relevantne literature nabrajaju se...
Usporedba upotrebe i funkcionalnosti Blissove i UDK klasifikacije
Usporedba upotrebe i funkcionalnosti Blissove i UDK klasifikacije
Marija Cvek
Rad se bavi klasifikacijama u knjižničarstvu. Objašnjava pojam klasifikacije, njenu svrhu i potrebu u organiziranju i prezentiranju znanja, kao i njihove podjele s obzirom na karakteristike koje posjeduju. Na razvoju knjižničnih klasifikacija radili su brojni praktičari i teoretičari kao što su: Melvil Dewey, Henry Evelyn Bliss, Grace Osgood Kelley i Shiyali Ramamrita Ranganathan i današnji izgled u svijetu korištenih klasifikacija uvelike možemo zahvaliti upravo njima. Za...
Usporedna analiza nacionalnih informacijskih politika Europske Unije i Republike Hrvatske: predviđanja i ostvarenja
Usporedna analiza nacionalnih informacijskih politika Europske Unije i Republike Hrvatske: predviđanja i ostvarenja
Ivan Grgić
Eksplozivan rast interneta, telekomunikacija, povezivanja ljudi i mrežnog poslovanja prouzročio je nastanak novog pojma, informacijsko društvo. Takvo društvo, temeljeno na znanju i informacijama te usmjereno na tehnološki razvoj, poseban je oblik društvene organizacije gdje su informacija i informacijski procesi veliki izvori produktivnosti i rasta u naprednim društvima. U posljednjih dvadesetak godina naziv informacijsko društvo postao je uobičajen kada se govori o sveprisutnosti i...
Usporedna analiza promotivnih aktivnosti hrvatskih nakladnika
Usporedna analiza promotivnih aktivnosti hrvatskih nakladnika
Marijana Zandt
Rad se bavi marketinškim odnosno promotivnim aktivnostima nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Povijesnim pregledom promidžbenih aktivnosti opisani su počeci marketinških aktivnosti tijekom prošlosti, a SWOT i PEST analizama načini kojima se istražuju vlastito stanje na tržištu i okruženje promatrane ustanove. Rad donosi metode odabira kupaca sa što sličnijim interesnim skupinama kroz proces segmentacije, zatim procjenu i odabir ciljnog segmenta kroz proces...

Pages