Pages

Američki rat za neovisnost (1775. - 1783.)
Američki rat za neovisnost (1775. - 1783.)
Filip Ivanović
Europljani su sjevernoamerički kontinent započeli naseljavati u 16. stoljeću. Britanci nakon nekoliko neuspjeha svoju prvu stalnu koloniju uspijevaju osnovati 1607. pod nazivom Jamestown. Do sredine 18. stoljeća osnivaju 12 kolonija i postaju najjača sila u Sjevernoj Americi što su i potvrdili tijekom Sedmogodišnjeg rata (1756. – 1763.) nakon čega dobivaju i dodatne teritorije. Samouvjereni nakon pobjede u Sedmogodišnjem ratu Britanci odlučuju nametnuti mnoge poreze...
Američki san u književnosti 20. stoljeća
Američki san u književnosti 20. stoljeća
Ivona Sabo
Francis Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby, Lorraine Hansberry’s A Raisin in the Sun and Nathanael West’s The Day of the Locust are works that were written during the period of the Great Depression, a time of hardship when the American dream lost its value as people lost their belief in equality, prosperity and success. There are many different views of the American dream, and each of the three selected writers incorporate the effects of the Great Depression in their works in order to...
Amnezija kod disocijativnih poremećaja
Amnezija kod disocijativnih poremećaja
Sara Grbešić
Pamćenje, koje se definira kao sposobnost zadržavanja i usvajanja informacija (Zarevski, 2007), kognitivna je funkcija koja je uvelike povezana s identitetom osobe i ima značajan učinak na njegov razvoj. Smetnje u pamćenju, od kojih su najčešće amnezije, otežavaju funkcioniranje osobe i mogu pridonijeti dezintegraciji identiteta i gubitku kontakta s vlastitim životom. Psihogene amnezije, kod kojih ne postoji jasan fiziološki uzročnik gubitka pamćenja, glavna su odrednica i...
Amnezije
Amnezije
Mirta Perković
Pamćenje je važan proces koji oblikuje ličnost pojedinca. Smetnje pamćenja mogu dovesti do gubitka ličnosti zbog zaboravljanja vlastitog identiteta. Među smetnje pamćenja ubrajaju se amnezije, koje su ujedno i najčešći oblik deficita pamćenja. Amnezije označavaju privremeni ili trajni gubitak pamćenja, nesposobnost dosjećanja događaja iz određenog životnog perioda. Uzrokuju ih tjelesne ozljede mozga nastale zbog moždanog udara ili nesreće. Glavno obilježje amnezija je da...
An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
Andrea Pavić
The importance of Frederick Douglass’s narratives lies in the mere necessity of their existence, as they were instruments which proved the importance of education and served as reminders that history should not repeat itself. For a slave, literacy and education were close to impossible, which is why Douglass is so significant. He came from an enslaved family, and, against all odds, not only learned how to read and write, but made himself the biggest African American Hero of his century....
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
Inka Malešević
Learning is a crucial part of every educational process, but together with learning, error making occurs, which is nowadays no longer perceived as something that should be avoided under all circumstances. Error making is nowadays viewed as a valuable indicator that the process of foreign language acquisition has happened. Together with error making comes the necessity for reacting to errors. The ways in which a teacher will react to errors which appear in foreign language acquisition are...
Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Ivana Čadovska
Suvremeno nakladništvo prolazi kroz niz tehnoloških, društvenih i gospodarskih promjena koje utječu na njegov daljnji napredak i formiranje novih tržišta. Razvoj elektroničkog nakladništva donosi pred nakladnike nove izazove. Ono nije konkurencija postojećem tradicionalnom nakladništvu, već mogućnost za probijanje na nova tržišta i razvitak novih proizvoda, elektroničkog sadržaja. Postavljaju se pitanja o budućnosti elektroničkog nakladništva i poteškoćama koje koče...
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Eva Stojić
Digitalne knjižnice skupovi su online dostupnih publikacija koje su ili dobivene postupkom digitalizacije ili „born digital“. Do sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća koristili su se analogni načini reproduciranja i snimanja zvuka, a tek u devedesetima se popularizirao i usavršio digitalni oblik. Razvojem tehnologija došlo je do promjena u skladanju, načinu slušanja glazbe i pojave digitalnih glazbenih knjižnica. Formati koji su dostupni u digitalnim knjižnicama su PDF,...
Analiza dizajna aplikacija za praćenje navika ljudi
Analiza dizajna aplikacija za praćenje navika ljudi
Eva Stojić
Ovaj rad istražuje različite aspekte dizajna aplikacija namijenjenih praćenju i upravljanju navikama korisnika. Cilj rada je identificirati ključne karakteristike i principe dizajna koji utječu na učinkovitost formiranja navika, a i upotrebljivost ovih aplikacija. Dizajn uključuje i funkcionalno i vizualno oblikovanje, ali se u ovom radu više oslanja na dizajn funkcionalnosti sustava koji podupire formiranje navike. U tu svrhu, provedena je sveobuhvatna analiza postojećih aplikacija...
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Daria Debak
Prikazom ljubavne priče dječaka Zvonimira i djevojčice Dubravke u romanu Mire Gavrana Svašta u mojoj glavi govori se o ljubavnom dječjem romanu. Radnja romana ukazuje i na razne društveno-političke prilike i probleme. Upravo ga se zbog toga, osim klasifikacije u ljubavni tip romana, može svrstati i u socijalni, ali i u tradicionalni tip romana. Socijalna komponenta dolazi do izražaja prikazom zaostale i siromašne sredine, dok je za tradicionalni tip romana karakteristična...
Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Katarina Marjanović
Ovaj rad prikazuje analizu godišnjih izvješća rada Državnog arhiva u Osijeku u razdoblju od 2000. do 2013. godine. Svrha ove analize bila je prikazati pomoću prikupljenih podataka na koji način je arhiv ispunjavao svoje zadaće, kojih godina se, primjerice, više vremena utrošilo na zaštitu gradiva, a kojih više na izdavačku djelatnost. Sami podaci o aktivnostima arhiva mogu pripomoći u daljnjem upravljanju tj. pravilnom raspoređivanju djelatnika i aktivnosti na određeni broj...
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Ruža Matić
Das Thema dieser Arbeit ist Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF- Lerner in der Mittelschule. Die Grundlage dieser Arbeit war die Untersuchung der Tests. Mit dieser Untersuchung wird ausfindig gemacht, wie viele Fehler im grammatischen, lexikosemantischen und orthographischen Bereich vorkommen und welche Altersgruppe im Durchschnitt mehr Fehler macht. Am Anfang der Arbeit befindet sich die Einleitung, in der das Ziel der Arbeit kurz beschrieben wird. Anschließend folgt der theoretische...

Pages