Pages

Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Vesna Vujić
Stotinu godina nakon smrti velikoga Vukovarca, Hrvata i Europejca Nikole Andrića (1867.-1942.) njegovo djelo još nije temeljito analizirano i vrjednovano. U kroatistici je poznat po jezičnom savjetniku Branič jezika hrvatskoga (1911.), no njegovo djelovanje proteže se na sve vidove hrvatskoga kulturnog i znanstvenoga života s konca 19. i prve polovice 20. stoljeća (književnost, jezikoslovlje, kazalište, izdavaštvo). Cilj je ovoga rada bio opisati Andrićev jezikoslovni rad te dati...
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Bernes Aljukić
Objedinjavajući metodologije konverzacijske, diskursne i korpusne analize, u radu se provjerava hipoteza postoje li razlike u međusobnoj konverzacijskoj interakciji sudionika televizijskih intervjua s obzirom na njihove rodne i diskursne uloge. Predmetom je analize troslojni korpus od 16 intervjua (oko 73.000 riječi). Posebnost je korpusa to što je riječ o istim sudionicima konverzacije, a broj je takvih intervjua izravno uvjetovan njihovom raspoloživošću u medijskom prostoru u...
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Klara Bilić Meštrić
Cilj je ovog rada opisati jezičnu raznolikost i jezične politike grada Osijeka. Jezičnu sam raznolikost prvenstveno promatrala kroz habitus višejezične djece i mladih u gradu Osijeku i okolici, ali i kroz podatke iz popisa stanovništva i one dobivene kroz intervjue s mjerodavnim osobama. Jezične se politike u mom radu odnose i na one službene, de iure politike, kao i na one srkivene, odonosno de facto jezične politike. Analizu sam provela na temelju ideoloških obrazaca prisutnih u...
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
Ivana Trtanj
Razvoj jezičnih sposobnosti zahtijeva od djeteta usvajanje pragmatičkih načela koja upravljaju organiziranjem obavijesti u iskazu i stvaraju kohezivni diskurs. S psiholingvističkoga gledišta to znači da treba istražiti kako djeca ovladavaju jezičnom organizacijom na rečeničnoj i diskursnoj razini. Jezična se organizacija obavijesti u diskursu, promatra kroz likove, vrijeme i prostor priče. Cilj je rada ispitati način na koji djeca označuju likove u priči. Rad je odgovorio na...
Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
Dubravka Papa
Europska unija višejezična je zajednica u kojoj su službeni jezici država članica ujedno i službeni jezici Europske unije. Pitanja jezičnog planiranja i jezične politike oduvijek su bila imperativ i preduvjet funkcioniranja višejezičnih zajednica što vrijedi i za Europsku uniju. Budući da je priroda jezika dinamična – on nastaje, razvija se, mijenja i umire – stoga i priroda jezičnog planiranja i politike nosi isto obilježje. Jezično planiranje definira se kao mjere...
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame
Nadira Puškar Mustafić
Kraj 20. i početak 21. stoljeća zabilježio je pojavu novih trendova na scenama vodećih europskih kazališta koja su se, pod krinkom minimalizma i umjetničke sofisticiranosti, postupno „riješila“ svih dramskih elemenata koji su povezivali kazalište s publikom. Sve je počelo s epskim kazalištem koje je osudilo emocionalnu identifikaciju publike s likovima iz drama, a slijedilo je kazalište apsurda koje je predstavilo potpuno nerealan svijet i likove nalik karikaturama, s kojim se...
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku
Ivana Moritz
Politički diskurs današnjice pomno je razrađena vrsta diskursa u kojemu se pojavljuju mnogi jezični oblici koji za cilj nemaju samo prenošenje informacija, već ponekad i mijenjanje stavova i mišljenja slušatelja. Eufemizmi su oduvijek dio političkog diskursa, a ovaj rad pokušava rasvijetliti kognitivne mehanizme koji su u pozadini nastanka eufemizama u govorima o ratu dvaju predsjednika SAD-a, bivšeg predsjednika Georgea W. Busha i sadašnjeg predsjednika Baracka Obame. U većini...
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu
Ivana Marinić
Ovaj se rad bavi kognitivno utemeljenom analizom značenja metaforički motiviranih idiomatskih izraza u engleskom jeziku i njihovih prijevodnih ekvivalenata u hrvatskom jeziku (npr. monkey business – majmunska posla) te procesiranjem hrvatskih prijevodnih ekvivalenata kod višejezičnih govornika hrvatskog kao materinskoga jezika s različitim stupnjevima poznavanja engleskoga jezika. Teorijski dio rada donosi interdisciplinarni pregled pristupâ vezama riječi (konstrukcija) i pojmova...
Korpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje Radauša
Korpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje Radauša
Vlasta Markasović
Predmet ovoga istraživanja je književno stvaralaštvo Ivana Vanje Radauša (Vinkovci, 1906. – Zagreb, 1975.), poznatoga hrvatskog kipara i likovnog umjetnika. Književni opus ostao je najvećim dijelom u rukopisu pa se promatra kao slijepa pjega hrvatskoga književnog korpusa. Rad će se temeljiti na proučavanju objelodanjenih zbirki i rukopisne ostavštine iz Fonda Radauš koji se nalazi u DAVU u Arhivskom sabirnom centru Vinkovci. Cilj je istraživanja korpusno i poetički...
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole
Ružica Pažin-Ilakovac
U aktualnim promjenama škole koje se kreću prema pedagoško-socijalnoj zajednici aktivnog i stvaralačkog učenja te ponašanja sve više se razvija otvoreni humanistički kurikulum. Novi se odnosi njegovih sudionika temelje na demokratskim vrijednostima, društveno dominirajućoj paradigmi suradništva i konstruktivističkim teorijama pa se u ovom radu istražuju mogućnosti kurikulumskog partnerstva u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole. Tri su glavne sredine u kojima učenici...
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)
Dina Džindo Jašarević
Cilj je ove disertacije dati odgovor na pitanje kako se njemački/austrijski autori poratne generacije pokušavaju pomiriti s prošlošću, s posebnim osvrtom na aspekt krivnje u odabranim literarnim djelima. Odabrani korpus obuhvaća četiri romana, a to su Bernhard Schlinkov Žena kojoj sam čitao (Der Vorleser, 1995.), Hans-Ulrich Treichelov Izgubljeni (Der Verlorene, 1998.), Marcel Beyerov Leteće lisice (Flughunde, 1995.) i Christoph Ransmayrov Morbus Kitahara (Morbus Kitahara, 1995.)....
Metaphorical creativity in british political discourse on Brexit
Metaphorical creativity in british political discourse on Brexit
Lejla Aljukić
The aim of this dissertation is to examine the use of creative metaphors in British political discourse on Brexit, using the cognitive theory of conceptual metaphor and Musolff’s (2016) theory of metaphor scenarios. Analysing metaphors from different perspectives, conceptual domain, metaphor scenarios and the context of use, the dissertation investigates how creative metaphors emerge in British political discourse on Brexit and what rhetorical power these metaphors exhibit. Apart from...

Pages