disertacija
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj

István (Stjepan) Blazsetin (Blažetin) (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet