diplomski rad
Odnos izvršnih funkcija, osobina ličnosti, prosocijalnog i rizičnog ponašanja kod djece bez roditelja i roditeljske skrbi

Margareta Ćirić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet