Paginacija

Uređenje i upravljanje vlastelinstvima u istočnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća
Uređenje i upravljanje vlastelinstvima u istočnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća
Marko Pavelić
Habsburška Monarhija u 18. stoljeću zahvaćena je brojnim i korjenitim upravnim i ekonomskim reformama. Iz konglomerata različitih zemalja ona se pretvara u državu s razvijenom administracijom i birokratskim aparatom pri čemu je duh prosvjetiteljstva kao i ekonomska politika kameralizma igrala veliku ulogu. Reformske zahvate uvjetovali su troškovi ratova i potreba za održavanjem stalne vojske, a oni mogu poslužiti i kao svojevrsna razdjelnica u etapama reformi. Razdoblje nakon Prvog...
Using Internet in Written Production in English Language Classroom
Using Internet in Written Production in English Language Classroom
Doris Vukelja
Writing is a means of conveying information by recording spoken language through a conventionalized system of graphic signs, but it is also a thinking process that needs conscious intellectual effort. It differs from speaking in the sense that it demands knowledge of a more grammatically complete and verbally rich language. Reading plays an important role in the acquisition of such knowledge. However, there are other methods for improving one’s writing skills as well. One of those is the...
Usluge narodnih knjižnica za društveno isključene skupine
Usluge narodnih knjižnica za društveno isključene skupine
Kristina Vinojčić Tota
U ovome radu opisuju se usluge narodnih knjižnica za tri društveno isključene skupine: slijepe i slabovidne osobe, zatvorenike i beskućnike. Rad prikazuje usluge i smjernice narodnih knjižnica za spomenute skupine u Hrvatskoj i u svijetu. Načela demokracije nalažu jednaka prava svima, bez obzira na dob, spol, nacionalnost, religiju i bilo kakav oblik socijalne isključenosti. Odabrane su tri skupine jer se smatra da su zbog svoje socijalne isključenosti ugrožene skupine korisnika,...
Usluge narodnih knjižnica za mladež
Usluge narodnih knjižnica za mladež
Snježana Varga
Narodne knjižnice u samom razvoju osobe igraju važnu ulogu, osobito u samom prijelazu iz djeteta u odraslu osobu. Dok se kod današnje mladeži teže mogu odrediti godine i potrebe, knjižnica se susreće s brojnim pitanjima. Bitno je pronaći načine na koje će knjižnica privući mlade u svoj prostor te kreativni pristup putem kojih će ih osoblje knjižnice upoznati s prednostima knjižnice. Uz temeljne usluge koje je narodna knjižnica dužna pružati, bitno je osvijestiti i sporedne...
Usluge sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica za slijepe i slabovidne studente
Usluge sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica za slijepe i slabovidne studente
Silvana Šehić
Svrha - Svrha ovog rada je prezentirati rezultate istraživanja o jednom aspektu života slijepih i slabovidnih studenata u Hrvatskoj, točnije o njihovom ponašanju prilikom traženja, pronalaženja i korištenja informacija u svakodnevnom životu i studiranju te ulozi sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica u tome. Metodologija/pristup - Podaci su prikupljeni kvalitativnom metodologijom - strukturiranim intervjuom. U istraživanju je sudjelovalo devet slijepih i slabovidnih studenata...
Usluge zatvorskih knjižnica
Usluge zatvorskih knjižnica
Zrinka Šimunić
Danas svatko ima pravo na slobodu mišljenja, izražavanja, primanja i prenošenja obavijesti. U današnjem svijetu informacije su svuda oko nas; u knjigama, časopisima, na TV-u, na internetu, radiju i slično. Knjižnice su jedne od tih mjesta na kojima je moguće pronaći različite vrste informacija na različitim izvorima. U ovom diplomskom radu govori se o knjižnicama za jednu posebnu društveno isključenu skupinu: zatvorenike i o načinima njihova djelovanja, o njihovoj...
Usmena komunikacija kao temelj uspjeha razmjene informacija s korisnicima
Usmena komunikacija kao temelj uspjeha razmjene informacija s korisnicima
Andrea Dvoržak
Usmeno komuniciranje je definirano kao slušanje i usmeno priopćavanje, ali i temeljni oblik telefonskog komuniciranja, kao i komunikacije na poslovnim sastancima. Da bi bilo koja osoba mogla komunicirati trebala bi imati razvijene komunikacijske i društvene vještine koje su joj urođene, ali i stečene tijekom života. Komunikacijski proces ovisi o društvu koje je korisnik knjižnice i u svojoj interakciji s knjižnicom pomaže razvijenosti društva u cjelini. Naglašeno je da...
Usmena tradicija u pisanoj književnosti američkih Indijanaca
Usmena tradicija u pisanoj književnosti američkih Indijanaca
Klara Dujmović
U radu je istražena usmena predaja u starosjedilačkim narodima Sjeverne Amerike. Proučena je njezina važnost za identitet pojedinca i zajednica te za očuvanje kolektivne povijesti u usmenim starosjedilačkim kulturama. Izdvojene su najvažnije karakteristike usmene predaje s obzirom na njezinu strukturu, izvedbu, važnost pripovjedača, identitet zajednice te njezin opstanak. Neodvojivost usmene predaje od indijanskog identiteta i njezina primjena u životima suvremenih Indijanaca, bit...
Uspon Benita Mussolinija na vlast u Italiji
Uspon Benita Mussolinija na vlast u Italiji
Filip Banjan
Ovaj će diplomski rad obratiti pozornost na život Benita Mussolinija od njegova djetinjstva i mladosti, djelovanja tijekom Prvog svjetskog rata te izvođenja pohoda na Rim i njegova uspona na vlast 1922. godine. Na početku rada bit će predstavljen period Mussolinijeva djetinjstva u selu Preddapiju, od ranih školskih dana do kasnijeg odabir učiteljske profesije. Zatim će biti opisan period emigracije u Švicarsku, kad se Mussolini počeo isticati kao socijalist i revolucionar, ali i...
Uspon i pad Kartažanskog "carstva"
Uspon i pad Kartažanskog "carstva"
Filip Ivančević
Kartaga je poput mnogih drugih gradova i država imala svoj legendarni početak i doživjela mnogo uspona i padova koji su obilježili njezinu povijest. O osnivanju Kartage saznajemo iz Vergilijeve Eneide, ali i iz dijela nekih grčkih pisaca koji su u svojim djelima iznijeli povijest svojih tradicionalnih neprijatelja. Ona je svoj uspon započela kao jedna od feničkih kolonija na području sjeverne Afrike, ali je ubrzo prerasla ove okvire i počela se razvijati kao samostalna sila, koja je...
Uspon i vrhunac samuraja u ranonovovjekovnom Japanu (1467.-1615.)
Uspon i vrhunac samuraja u ranonovovjekovnom Japanu (1467.-1615.)
Filip Šlingar
Prvi samuraji razvijaju se iz srednjovjekovnih uglednih obitelji koje su zbog slabe središnje vlasti širile svoju moć. Sa razvojem feudalizma u Japanu, uspon samuraja počinje rasti te se po nazivu za planinske ratnike i vazale i došlo do pojma samuraj. Tijekom 12. i 13. st. jačaju samurajski klanovi koji su uvelike pomagali središnjoj vlasti zbog čega su postajali sve moćniji, ugledniji i poštovaniji. U tih 200 godina građanski ratovi su bila česta pojava, najčešće vođeni...
Usporedba Blissove i UDK klasifikacije na primjeru skupine "Umjetnost"
Usporedba Blissove i UDK klasifikacije na primjeru skupine "Umjetnost"
Meri Bajić
U radu se govori o knjižničnim klasifikacijama. Definira se pojam klasifikacije te se navode vrste klasifikacija koje postoje. Današnji izgled klasifikacija uvelike dugujemo brojnim teoretičarima i stručnjacima iz područja knjižničarstva koji su radili na razvijanju knjižničnih klasifikacija. Najpoznatiji od njih su: Melvil Dewey, Henry Evelyn Bliss, Paul Otlet, Henri La Fontaine i Shiyali Ramamrita Ranganathan. U radu je prikazan i razvoj fasetnih klasifikacija kojima pripadaju...

Paginacija