Paginacija

Upotreba dijalekata u sinkroniziranim crtanim filmovima
Upotreba dijalekata u sinkroniziranim crtanim filmovima
Ena Katinić
Hrvatski jezik ima tri narječja koja imaju svoje dijalekte, a oni svoje govore. Osnovica je hrvatskog standardnog jezika štokavsko narječje. Kajkavsko i čakavsko narječje, odnosno njihovi dijalekti česti su u sinkronizaciji stranih crtanih filmova. U ovome radu na temelju primjera iz dugometražnog crtanog filma Princeza i žabac i četiri epizode crtanog filma SpužvaBob Skockani dokazat će se znatna upotreba dijalekata te vidjeti koji su više, a koji manje zastupljeni u...
Upotreba i pragmatika nestandardiziranih idioma u kolumnama u dnevnom tisku
Upotreba i pragmatika nestandardiziranih idioma u kolumnama u dnevnom tisku
Nikolina Nađ
Budući da je u vrijeme razvoja komunikacijskih tehnologija i masovnih medija javni jezik prožet oblicima koji pripadaju razgovornom jeziku, odnosno privatnoj komunikaciji, može se govoriti o novoj pojavi – globalnoj komunikaciji. U ovom radu govori se o pojavama koje se jasno uočavaju u hrvatskom javnom komunikacijskom prostoru, a to su nestandardni idiomi zasićeni žargonizmima, dijalektizmima i vulgarizmima. Svrha je rada istražiti njihovu zastupljenost u kolumnama te njihov...
Upotreba igre u nastavi povijesti
Upotreba igre u nastavi povijesti
Katarina Kalinić
Kroz ovu opširnu temu nastojat ću prikazati ulogu igre u odnosu prema čovjeku, a odgovaranjem na pitanje što je igra, približit ću sam pojam igre kroz njezine različite karakteristike. Veoma je važno istaknuti značaj i ulogu igre kroz različite kulture kroz povijest, tako da će to poglavlje oblikovati kratki povijesno putovanje od Antike do devetnaestog stoljeća. Upotreba igre u povijesti nastave bit će bazirana najviše na dvadesetom stoljeću s kratkim osvrtom na srednji...
Upotreba psihoaktivnih tvari u tretmanu psihičkih poremećaja - povijesni pregled i trenutni status
Upotreba psihoaktivnih tvari u tretmanu psihičkih poremećaja - povijesni pregled i trenutni status
Iva Sušilović
Psihoaktivne tvari supstance su koje dovode do promjena u kogniciji, svijesti, emocijama, raspoloženju i percepciji osobe, a dijele se na halucinogene tvari, stimulanse i depresante. Ove tvari imaju dugu povijest primjene u rekreacijske svrhe, ali također i jednako dugu te nešto manje poznatu povijest primjene kao bitan dio tretmana raznih psihičkih poremećaja i poteškoća. Dokazano je da mogu učinkovito smanjiti simptome povezane s nizom poremećaja među kojima su depresija,...
Upotreba računalnih igrica u poticanju razvoja djece
Upotreba računalnih igrica u poticanju razvoja djece
Tea Zubović
Računala su danas dostupna velikom dijelu populacije te se djeca upoznaju s njihovim korištenjem u sve ranijoj dobi. Osim u kućanstvu, računala se sve češće nalaze u školama i vrtićima, a djeca ih uglavnom koriste u svrhe igranja igrica. Računalne igrice postale su izuzetno popularan način provođenja slobodnog vremena kod djece. Služe im kao zabavna voljna aktivnost za opuštanje te kao odmak od realnosti. Igranjem računalnih igrica djeca mogu stvoriti vlastiti svijet koji će...
Upotreba tehnologija i alata za upravljanje projektima u Osječkim IT tvrtkama
Upotreba tehnologija i alata za upravljanje projektima u Osječkim IT tvrtkama
Marija Buhin
Svrha ovog istraživanja je dati prikaz alata koji se pojavljuju kao najčešći odabir za upravljanje u svim fazama životnog ciklusa projekta. Prvi dio rada je teorijski pregled temeljnih pojmova projekta i projektnog menadžmenta s naglaskom na specifičnosti upravljanja projektima u IT sektoru. Nadalje, nastoji se naglasiti važnost odabira odgovarajuće metodologije i alata prema potrebama projekta te izdvajanje najznačajnijih od njih. Drugi dio rada donosi istraživanje provedeno u IT...
Upotrebljivost ljestvica psihomotoričkog razvoja za prognozu kasnijeg intelektualnog funkcioniranja
Upotrebljivost ljestvica psihomotoričkog razvoja za prognozu kasnijeg intelektualnog funkcioniranja
Katarina Bertok
Zbog razvojnih specifičnosti u ranoj dobi psihodijagnostička procjene male djece osniva se na primjeni ljestvica psihomotoričkog razvoja i nije opravdano govoriti o procjeni inteligencije u djece mlađe od tri godine. U Hrvatskoj je (zbog pomanjkanja testova) uobičajena primjena ljestvica psihomotoričkog razvoja do dobi od 5-6 godina, a nema istraživanja koja bi se bavila odnosom rezultata na ovim ljestvicama i kasnijeg postignuća na ljestvicama inteligencije. Nepostojanje podataka o...
Upoznatost nastavnika povijesti s Montessori metodom u nastavi
Upoznatost nastavnika povijesti s Montessori metodom u nastavi
Gabriela Kolarić
Za realizaciju suvremene nastave povijesti te uspješno prilagođavanje novom Kurikulumu za predmet Povijest, nužno je nastavnicima povijesti ukazati na postojanje alternativnih pedagoških načela i metoda poput onih Marije Montessori, a koja se temelji na promatranju i individualnom pristupu učeniku. Upravo to je, na sažet način, prikazano u teorijskom dijelu diplomskoga rada. Cilj kvalitativnog istraživanja bio je utvrditi poznaju li nastavnici povijesti Montessori metodu te kako...
Upoznatost odgojitelja s Montessori didaktičkim materijalom
Upoznatost odgojitelja s Montessori didaktičkim materijalom
Iva Ravlić
Razvoj alternativnih pedagoških koncepcija započeo je sredinom 19. stoljeća. Većina pokušaja radikalnih preobrazbi unutarnje organizacije škole zadržala se i danas u suvremenom odgojnoobrazovnom konceptu. Jedan od poznatijih primjera je i pedagogija Marije Montessori koja je svoja osnovna pedagoška načela definirala već u prvom desetljeću 20. stoljeća. Njezine su ideje i koncepti obišli cijeli svijet. Rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. U teorijskom su dijelu...
Upoznatost učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s alternativnim pedagoškim konceptima Montessori i Waldorfska pedagogija
Upoznatost učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s alternativnim pedagoškim konceptima Montessori i Waldorfska pedagogija
Kristina Kožarević
Danas sve prisutnija tema u području odgoja i obrazovanja jesu alternativne pedagogije i škole koje rade prema njihovim načelima. Svakim danom otvaraju se škole koje djeluju prema određenom alternativnom konceptu, pa tako i u Hrvatskoj raste njihov broj. Ovaj rad usmjerit će se na dva alternativna pedagoška koncepta koji su najviše prisutni u Hrvatskoj, a to su Montessori i Waldorfska pedagogija. Unutar teorijskog dijela navedena su osnovna polazišta alternativnih škola. U radu se...
Upravljanje informacijama i znanjem (IKM) u Hrvatskoj - gdje su knjižnice?
Upravljanje informacijama i znanjem (IKM) u Hrvatskoj - gdje su knjižnice?
Andrea Pejaković
Polazište ovog rada temelji se na uočavanju sličnosti u načinu cirkuliranja toka znanja u sustavu upravljanja znanjem i sustavu upravljanja informacijama. Cilj istraživanja je putem mrežnih sjedišta narodnih knjižnica utvrditi razinu prisutnosti indikatora upravljanja znanjem u svakodnevnoj službi knjižnica. Osnovna zadaća ovog rada je ukazati na sličnosti koje podržavaju oba sustava te usporediti alate i elemente koji su korišteni u svrhu njihove provedbe kako bi se dao...
Upravljanje konfliktima u organizacijama
Upravljanje konfliktima u organizacijama
Leticija Butorac
Ovaj rad bavi se konfliktima u organizacijskom kontekstu. Konflikt se općenito odnosi na situaciju u kojoj postoje suprotna zbivanja, tendencije i ponašanje. Unutar svakog konflikta razlikujemo inicijatora, respondera i medijatora. Inicijator je osoba koja započinje interakciju zahtjevom ili žalbom, responder je navodni izvor problema koji daje odgovor inicijatoru, a medijatorov zadatak je održati mir i usmjeravati prema rješenju koje je najpogodnije za oboje. U organizacijskom...

Paginacija