Paginacija

Uloga muzeja u obrazovanju
Uloga muzeja u obrazovanju
Dorotea Roso
Muzeji kao institucija postoje odavno, ali njihova edukacijska uloga se javlja tek u 20. stoljeću. U prošlosti je muzej bio samo mjesto za odlaganje umjetnina. Učenje je važno kako bi se moglo spoznati društvo, ali i sami sebe te se zbog toga ono mora provoditi od rane dobi. Obrazovanje u muzeju bitno se razlikuje od onog tradicionalnog u smislu da ne pridaje toliko pažnju na rezultate, već na procese učenja kojima se dolazi do određenih rezultata. Posebna važnost stavlja se na...
Uloga nakladnika i knjižara u očuvanju i promicanju hrvatske pisane baštine
Uloga nakladnika i knjižara u očuvanju i promicanju hrvatske pisane baštine
Marina Tojčić
Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njezina je zaštita jedan od važnijih čimbenika za prepoznavanje, afirmaciju, ali i o očuvanje kulturnog identiteta. Važnu ulogu u svemu tome od samih početaka imaju i nakladnici i knjižari. Kako bi se temeljito razmotrila uloga nakladnika i knjižara u očuvanju i promicanju hrvatske pisane baštine neophodno je razmotriti nekoliko pripadajućih činitelja, a...
Uloga narodne knjižnice u poticanju čitateljskih navika djece predškolske dobi
Uloga narodne knjižnice u poticanju čitateljskih navika djece predškolske dobi
Ana Vitić
U radu se govori o važnosti poticanja čitateljskih navika kod djece predškolske dobi. Za razvoj čitateljskih navika važna je kvaliteta okoline koja treba pridonositi njihovu razvoju. U stvaranju takve okoline veliku ulogu imaju roditelji, odgojitelji u vrtiću te knjižničari. Predškolsko dijete za razvoj čitateljskih navika najviše prilika ima u obitelji. Roditeljskim čitanjem djeca uče kako funkcioniraju knjige, kako funkcioniraju priče i razvijaju jezične vještine. Dijete...
Uloga narodnih knjižnica u obrazovanju
Uloga narodnih knjižnica u obrazovanju
Vedrana Vidić
Narodne su knjižnice prisutne po cijelom svijetu. One osiguravaju pristup znanju, informacijama i djelima mašte pomoću niza izvora i službi, te su na raspolaganju svim članovima zajednice. Potreba za općedostupnim posrednikom koji će omogućiti pristup znanju - u tiskanom ili drugim oblicima, a kao podrška formalnom i neformalnom obrazovanju, razlog je osnivanja većine narodnih knjižnica, ali i glavna svrha njihove djelatnosti. Knjižnice, posebno narodne, glavna su čvorišta...
Uloga nekih sociodemografskih varijabli i osobina ličnosti u preferiranju različitih vrsta televizijskog nasilja
Uloga nekih sociodemografskih varijabli i osobina ličnosti u preferiranju različitih vrsta televizijskog nasilja
Ema Klara Golubić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati imaju li empatija, traženje uzbuđenja i Mračna tetrada ulogu u preferiranju različitih vrsta televizijskog nasilja. Istraživanje je provedeno online putem Google obrasca. Sudjelovalo je 289 sudionika, u rasponu dobi od 18 do 61, koji preferiraju kriminalističke sadržaje. Sudionici su podijeljeni u tri grupe ovisno o tome preferiraju li nasilne kriminalističke sadržaje, istinite zločine ili nenasilne kriminalističke sadržaje. Primijenjeni su...
Uloga obitelji u socijalizaciji djece s poteškoćama u razvoju
Uloga obitelji u socijalizaciji djece s poteškoćama u razvoju
Martina Radošević
Obitelj je prva životna skupina kojoj pripadamo te prirodni socijalni sustav, koji ima svoju strukturu, funkcije, pravila, uloge, načine komuniciranja, načine suočavanja s problemima i njihovim rješavanjem. Obitelj predstavlja temelj socijalizacije. Socijalizacija je dugotrajni, složeni proces u kojem pojedinac u interakciji s društvenom okolinom razvija, oblikuje i uči društveno relevantne oblike doživljavanja i ponašanja: uvjerenja, stavove, vrijednosti, navike, običaje. U...
Uloga pedagoga u kulturi profesionalnog usmjeravanja učenika
Uloga pedagoga u kulturi profesionalnog usmjeravanja učenika
Lucijana Ljubić
Profesionalno usmjeravanje je postupak informiranja i savjetovanja osoba kojima je potrebna pomoć prilikom odabira zanimanja. Pedagozi, psiholozi, razrednici i vanjski suradnici provode te procese, a oni su u pedagoškom smislu neizostavni dijelovi i područje rada pedagoga. Cilj profesionalnog usmjeravanja učenika ogleda se u tome da oni usklade svoje želje i mogućnosti za izvršavanje određenog zanimanja. Uglavnom se profesionalno usmjeravanje provodi s učenicima završnih razreda...
Uloga pedagoga u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
Uloga pedagoga u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
Ana Barbara Pajić
U ovome radu analizira se uloga pedagoga u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj. U današnjem brzorastućem društvu tema održivog razvoja ključna je za daljnji opstanak kvalitetnog života. Održivi razvoj je koncept koji osigurava napredak bez ugrožavanja budućnosti nadolazećih naraštaja. Održivi razvoj podrazumijeva tri međusobno ovisne domene, a one su: socijalna (društvena), ekološka i ekonomska (gospodarska). Pedagozi, kao ključan kotačić odgojno – obrazovnog sustava,...
Uloga pedagoga u prevenciji nastavničkog stresa
Uloga pedagoga u prevenciji nastavničkog stresa
Monika Dekanić
Cilj ovog rada je ispitati stručne suradnike pedagoge u osnovnim i srednjim školama o načinu rada s nastavnicima koji se deklariraju da rade pod stresom te ponuditi prijedloge koje pedagog može primjenjivati i provoditi u svom radu kako do stresa ne bi dolazilo. Istraživanje je provedeno na uzorku od deset stručnih suradnica pedagoginja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u šest osnovnih škola i četiri srednje škole. Rezultati istraživanja potvrđuju...
Uloga pedagoga u profesionalnoj orijentaciji učenika i njihovo zadovoljstvo izborom studija
Uloga pedagoga u profesionalnoj orijentaciji učenika i njihovo zadovoljstvo izborom studija
Mateja Raković
Svaki pojedinac na kraju osnovne škole donosi odluku o izboru zanimanja, a nedugo zatim, na kraju srednjoškolskog obrazovanja, suočava se s donošenjem još jedne važne odluke o nastavku školovanja ili izlasku na tržište rada. Budući da mnogi učenici nisu sigurni u svoje interese i sposobnosti, potrebno im je pružiti pomoć u donošenju realne profesionalne odluke, koja će biti u skladu s njihovim specifičnim i općim mogućnostima. Takva pomoć učenicima, koja obuhvaća...
Uloga pojedinca u Platonovom državnom uređenju
Uloga pojedinca u Platonovom državnom uređenju
Mario Paradžiković
Platonova filozofska misao okreće se oko ideja, što se odražava i u Državi, čija je glavna tema potraga za pravednošću. Iako Platon hvali prepoznavanje ideja kao takvih, iz njegovog objašnjavanja također se može uvidjeti prepoznavanje potrebe za pravilnim obrazovanjem i osposobljavanjem pojedinaca, a sve kako bi država uopće mogla postojati. Ovo nije slučaj puke logičnosti gdje pojedinac samo služi državi, nego demonstracija neophodne nužnosti pojedinca i načina na koji...
Uloga pozitivne kognitivne pristranosti u procjeni kvalitete života
Uloga pozitivne kognitivne pristranosti u procjeni kvalitete života
Josipa Erdeši
Cilj ovoga rada bio je istražiti ulogu pozitivnih kognitivnih pristranosti prilikom procjene subjektivne kvalitete života na populaciji odraslih osoba. Istraživanje je provedeno na 360 sudionika u dobi od 18 do 64 godine sa područja Republike Hrvatske. Za ispitivanje subjektivne kvalitete života korišten je Indeks osobne kvalitete života (The International Wellbeing Group, 2006), pozitivno viđenje sebe mjereno je je Upitnikom „Kako vidim sebe“ (How I See Myself, Taylor i...

Paginacija