diplomski rad
Odnos metakognicije, anksioznosti i depresivnosti

Ivana Borić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet