završni rad
Intermedijska metafora u hrvatskome pjesništvu i eksperimentalnom filmu 1990-ih

Mirna Kordić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet