diplomski rad
Elementi autobiografskog diskursa u "Zlatnim dancima" Jagode Truhelke

Jasmina Vrebić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet