završni rad
Psihosocijalna klima, grupe i vođe grupa u zatvorima

Anja Kit (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet