završni rad
Štokavski purizam Maretićeva Jezičnoga savjetnika

Marija Juren (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet