disertacija
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku

Ivana Moritz (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet