diplomski rad
Obrada zbirke sitnog tiska Muzeja Slavonije pomoću programa Greenstone i M++; analiza i usporedba

Hrvoje Kuzmanović (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet