diplomski rad
Posebnosti južnoslavenskih jezika s novoštokavskom osnovicom

Marko Filipović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet