diplomski rad
Jednostavna rečenica u Vebera i Katičića

Maja Trnokop (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet