diplomski rad
Žena u Andriašijevu molitveniku "Put od raja najlašnji" (1686.)

Vlatka Stojanović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet