diplomski rad
Osjetljivost na potkrepljenja kao determinanta evaluativne koherencije pojma o sebi

Ines Vidaković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet