završni rad
Verbalno nasilje i vandalizam u romanu Nulti sat Siniše Cmrka

Zorana Vuksanović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet