završni rad
Razvoj Mletačke Republike kao trgovačke i pomorske sile

Tena Turza (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet