Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Morfosintaktička obilježja dativnih izraza uz glagole kretanja

Rišner, Vlasta (2003)