disertacija
Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine

Alen Biskupović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet