disertacija
Oblikovanje identiteta u filmovima Pedra Almodóvara

Dejan Varga (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet