disertacija
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu

Ivana Trtanj (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet