disertacija
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića

Vesna Vujić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet