disertacija
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)

Dina Džindo Jašarević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet