disertacija
Semantika hrvatskih prijedloga

Darko Matovac (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet