disertacija
Tvorba neologizama u hrvatskome jeziku nakon 1990. godine

Ana Mikić Čolić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet