disertacija
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua

Bernes Aljukić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet