disertacija
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa

Katarina Žeravica (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet