završni rad
Obilježja romantizma u putopisu Matije Mažuranića Pogled u Bosnu

Jasna Jurkić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet