diplomski rad
Odnos autobiografskog pamćenja, samopercepcije i metakognicije.

Ena Pavić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet