Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Suradnja : izazov za hrvatske narodne knjižnice?

Faletar Tanacković, Sanjica; Badurina, Boris (2009)