diplomski rad
Compliments and compliment responses across cultures and gender: a case of a British and American TV show 'The Office'
Komplimenti i odgovori na komplimente između kultura i rodova: primjer britanske i američke tv serije "The Office"

Ana Kedveš (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Odsjek za engleski jezik i književnost