Stručni rad - Rad s konferencije
Oblikovanje e-knjiga: očekivanja čitatelja u komparativnoj perspektivi

Selthofer, Josipa (2014)