Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Vizualna komunikacija u naslovnicama časopisa:„Vijenac“, „Kolo“ i „Zarez“ 1999. – 2011.

Selthofer, Josipa (2015)