diplomski rad
Optimizam/pesimizam, smisao i zadovoljstvo životom kod adolescenata različitog školskog uspjeha
Diplomski rad

Mia Župan (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
Odsjek za psihologiju