Stručni rad - Stručni rad
Projekt uređenja knjižnice franjevačkog samostana u Tolisi : iskustvo sa studentske prakse

Feldvari, Kristina; Petr Balog, Kornelija; Bugarski, Marija (2013)